HERALD HYDROBIOLOGY

Ученые труды А.И.Набережного

Rotatoria. Brachionus calyciflorus.

Clasa Rotifere
(Rotatoria)

Include peste 2 000 de specii, dintre care în Moldova – 485. Rotiferele populează absolut toate ecosistemele acvatice – de la cele mai mici băltoace până la mări şi oceane, predominând în apele dulci.
Brachionus calyciflorus
Pallas, 1766

Specie larg răspândită în Moldova. Are corpul alungit, cilindric, cu faţa dorsală mai bombată. Este divizat în trei părţi distincte: regiunea cefalică sau cap, mijlocie sau trunchi şi posterioară — picior sau coadă. Piciorul se termină cu о furcă scurtă, constituită din două degete. Extremitatea anterioar prevăzută cu patru spini dezvoltaţi, la bază înzestraţi cu glande pedioase, care secretă un lichid lipicios. Pe partea ventrală se găseşte gura, înconjurată la margini cu două coroane de cili puternici, care sunt în necontenită mişcare, formând aparatul rotativ. Acesta exercită funcţiile de locomoţie şi de capturare a hranei. Extremitatea posterioară a trunchiului este rotunjită, deschizătura piciorului în formă de potcoavă, puţin adâncită. Masculii sunt pigmei, apar în anumite perioade sezoniere ale reproducerii şi pier imediat după împerechere.
În Republica Moldova este răspândită în toate ecosistemele acva-tice. Specie cosmopolită. Populează iazuri, râuri, lacuri naturale şi de baraj.

Este о specie euritermă, eurihalină. Posedă о mare capacitate de adaptare la medii extrem de variate. Specie planctonică, periodic se fixeză pesubstrat. În condiţii favorabile se dezvoltă în cantităţi numerice foarte mari, până la sute de mii ex./m³ de ара. În timpul iernii sau uscăciunii femelele adulte pier, rezistă numai în stare de ou. Primăvara din ouă ies numai femele, care ulterior dau generaţii de femele partenogenetice. Vara, când temperatura apei devine maximă, femelele formează ouă din care ies numai masculi. Aceştia se âmperechează cu femelele care le-au dat naştere. Ca urmare, se formeazş ouă rezistente la temperaturi mici. La revenirea condiţiilor favorabile, ciclul reîncepe. Durata vieţii — 12-21 de zile. În această perioadă se formează 14-18 generaţii. Suportă temperaturi de până la +81°C şi absentă totală de oxigen. Specific este fenomenul de ciclomorfoză, care constă în schimbarea formei exterioare a corpului.
Serveşte ca obiect de acvacultură pe scară industrială. Productivitatea diurnă atinge 350 g/m3. Datorită proprietăţii de a se înmulţi rapid, formează generaţii numeroase. Constituie о hrană preţioasă pentru animale acvatice, în special pentru puietul de peşti. Prin modul lor de hrană joacă un rol important în procesele de purificare a apei şi în menţinerea echilibrului ecologic al ecosistemelor acvatice. Este о specie destul de frecventă şi numeroasă în râurile şi lacurile republicii. Poluarea mediului ambiant poate duce la diminuarea efectivului.

Rotiferele uscate pot suporta căderea temperaturii până la -270°C şi, timp de 5 minute, о temperatură ridicată de 100°C.

Fişă biologică

Denumirea speciei Brachionus calyciflorus
Dimensiuni, masă corporală 150-570u; 120 μ; 0,002 mg
Nutriţie Bacterii, alge, detritus
Maturitate sexuală La 2-3 zile
Perioada de reproducere Aprilie-septembrie
Prolificitate Până la 10 ouă
Durata vieţii Până la 21 zile
Efectiv şi tendinţe Efectivul până la 150 mii ex./m3

© 2007. Авторские права на статью — принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

Март 8, 2010 Posted by | Rotatoria | , | Оставьте комментарий

Rotatoria. Asplanchna priodonta.

Clasa Rotifere
(Rotatoria)

Include peste 2 000 de specii, dintre care în Moldova — 485. Rotiferele populează absolut toate ecosistemele acvatice — de la cele mai mici băltoace până la mări şi oceane, predominând în apele dulci.
Asplanchna priodonta
Gosse, 1850

Rotiferul are corpul de forma unui sac mare cu cuticula subţire, gingaşă, transparentă. În partea anterioară şi posterioară uşor îngustat, fără picior şi intestin. În partea anterioară a corpului este situat aparatul rotifer, care serveşte numai pentru locomoţie. Tot aici se află gura, de formă triunghiulară, dou pete oculare, frontale. Capul este rotunjit. Aparatul rotativ circular, ciliat uniform, cu două ridicături rotunjite în interior. Mastaxul puternic, bine dezvoltat. Ramii în partea interioară sunt prevăzuţi cu şase dinţi şi cu un sistem de piese chitinoase, care servesc la fărâmiţarea hranei. Aparatul excretor reprezentat de protonefridii foarte mici, aşezate în partea posterioară a corpului. La mascul mastaxul lipseşte.
În Republica Moldova populează heleşteiele, lacurile naturale şi de acumulare. Specie cosmopolită, este identificată în toate regiunile geografice.

Preferă ape dulci stătătoare permanente, mici şi mari. Este componentă a zooplanctonului, se întâlneşte şi în ape marine, salmastre. De obicei, se ţine în straturile de la suprafaţă. În apele adânci coboară până la 50 m. În lacurile alpine a fost găsită la 2500 m altitudine.
Specie planctonică. Preferă apele eutrofe cu valori pH de 6,6-8,6. Euritopă, eurihalină. Dimorfismul sexual bine pronunţat. Masculii apar temporar în timpul dezvoltării maxime a femelelor. Trăiesc, de regulă, până la 24 de ore, după fecundare pier. Durata vieţii femelelor — în medie 12-14 zile. Formele ei de iarnă trăiesc mai mult. Ajung la maturitate la temperatura de 12-15°C. Eclozată dintr-un ou de iarnă, poate produce până la 50 de generaţii. Producţia de ouă în funcţie de hrană. Răpitor tipic. Sunt înregistrate şi cazuri de canibalism. Embrionii eclozaţi incep a prăda din a doua zi de viată. Hrana lor constă din rotifere, crustacee mici. În lipsa hranei trec la fitofagie şi canibalism. În timpul nopţii nutriţia se intensifică.
Digestia, de obicei, durează 1,5-2 ore, în funcţie de temperatura mediului ambiant şi consistenţa hranei, resturile nedigerate se elimină prin gură. În decursul ciclului de dezvoltare femelele îşi schimbă forma, lungimea corpului. Varietăţile apărute se întâlnesc, în acelaşi timp, cu formele tipice de-a lungul întregului an.
Serveşte ca sursă de hrană pentru peşti de toate vârstele. Se ântâlneşte în decursul anului, mai frecvent în lunile mai-septembrie. Consumând rotifere şi crustacee slăbite, are rol de sanitar biologic.
În ecosistemele acvatice din republică se întâlneşte în pelagialul lacurilor naturale şi de acumulare, în heleşteiele piscicole în populaţii de până la yeci de mii de exemplare la 1 m³ de apă. Efectivul speciei este determinat de asigurarea necesităţilor trofice şi temperatura scăzută a mediului ambiant.

Fişă biologică

Denumirea speciei Asplanchna priodonta
Dimensiuni, masă corporală 0,4-1,5 mm; 0,2-0,5 mm; 0,02-0,05 mg
Nutriţie Alge, protozoare, rotifere
Maturitate sexuală

La 3-4 zile

Perioada de reproducere Aprilie-noiembrie
Prolificitate 1-9 oua
Durata vieţii

Femela 12-14 zile; masculul — 24 ore

Efectiv şi tendinţe

În heleşteie efectivul ajunge la 25-30 mii ex./m3

 

 

 

© 2007. Авторские права на статью — принадлежат А.И.Набережному (АН Молдовы)
Использование и копирование статьи разрешается с указанием автора и ссылкой на первоисточник HERALD HYDROBIOLOGY

Март 8, 2010 Posted by | Rotatoria | , | Оставьте комментарий